Tipovi dokumenata za eKUF i eKIF

KIF

’01’, ‘Izlazna faktura za robu i usluge iz zemlje’
’02’, ‘Izlazna faktura za vanposlovne svrhe’
’03’, ‘Izlazna faktura – avansna (Primljeni avansi)’
’04’, ‘JCI (Izvoz)’
’05’, ‘Fakture za usluge izvršene i primljene od stranog lica’
’06’, ‘Umanjenje PDV po PDV-SL-2 obrascima’
’07’, ‘Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)’
’08’, ‘Izvršene donacije’
’09’, ‘Ostalo’

KUF

’01’, ‘Ulazne fakture za robu i usluge iz zemlje’
’02’, ‘Ulazne fakture za vanposlovne svrhe’
’03’, ‘Ulazna faktura – avansna (Dati avansi)’
’04’, ‘JCI (Uvoz)’
’05’, ‘Fakture za usluge primljene iz inostranstva’
’06’, ‘Naknadna umanjenja i primljeni popusti’
’07’, ‘Ispravak odbitka ulaznog PDV’
’08’, ‘Ulazni PDV u posebnoj šemi građevinarstva’
’09’, ‘Ostalo’

Komentiraj